eBA BT Servis Yönetimi

Yardım Masası


Eposta ile çağrı açabilme

eBA: ITSM servis talebi e-postasını dosya ekleri de dahil olmak üzere otomatik olarak bir arıza kaydına dönüştürür. Gelen posta kutularının ve içerik filtrelemesi ile gelen isteklerin dağıtımını basit ve bilgilendirici hale getirir.


Çağrıların ilişkilendirilmesi

Limitsiz sayıda arıza kayıtlarını kritik arıza kaydına ilişkilendirebilir. Kritik arıza kaydı kapatıldığı zaman ona bağlı tüm arıza kayıtları otomatik olarak kapatılır ve çağrı sahiplerine bilgi epostası gönderilir.


İş yüküne göre çağrı atanması

İş kurallarına istinaden gelen çağrıları ilgili BT personeline otomatik atamasını yapabilirsiniz , atama kuralları teknisyen üzerindeki iş sayısına göre yada grup elemanlarına sırasıyla olabilir.


Zaman Takibi

Arıza çözümleri ve taleplerin yerine getirilmesinde harcanan süreyi kayıt altına alınabilir ve KPI’lara göre analiz edilebilir.